Call Center | iSquare

Call Center

iSquare Call Center


(για ενημέρωση προϊόντων και λοιπές πληροφορίες)
211-9997500
Καθημερινά 10:00 - 16:00

Apple Call Center Ελλάδα


(για τεχνική υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα, καλέστε δωρεάν μόνο από σταθερό τηλέφωνο)
00800 44145417

(για τεχνική υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα, από κινητό τηλέφωνο)
210 300 9960

Apple Call Center Κύπρος


(κλήση μόνο από σταθερό και εντός Κύπρου με αστική χρέωση)
800 92433