Σχολεία που πρωτοπορούν σήμερα για μαθητές που ξεχωρίζουν αύριο. | iSquare

Σχολεία που πρωτοπορούν σήμερα για μαθητές που ξεχωρίζουν αύριο.

έρευνα iPad 1 to 1

Μπορούμε να μετρήσουμε πόσο η τεχνολογία ευνοεί τη μάθηση;
Πώς διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές του σήμερα θα είναι έτοιμοι
να γίνουν οι ηγέτες και ενεργοί πολίτες του αύριο;

Η iSquare στην προσπάθειά της να υποστηρίξει εμπράκτως τα σχολεία-συνεργάτες στο 'ταξίδι της μάθησης' με το iPad συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συγκεκριμένα το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, το οποίο ως ένας αξιόπιστος ανεξάρτητος ερευνητικός φορέας υλοποίησε με επιστημονικά κριτήρια έρευνα με θέμα: “iPad 1 προς 1 στη σχολική τάξη - Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία”.

Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση του τρόπου αξιοποίησης των iPad στα σχολεία με έμφαση στη μελέτη της μαθησιακής εμπειρίας ώστε να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές αναλύοντας 3 βασικούς πυλώνες:
Τη μεθοδολογία ένταξης, το παιδαγωγικό πλαίσιο και την τεχνολογική προσέγγιση. Με τα μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα και την εξαγωγή συμπερασμάτων τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τη χρήση του iPad όπου χρειάζεται και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη χρήση του.
έρευνα iPad 1 to 1

Είναι η τρίτη πιο εκτενής έρευνα διεθνώς για τη χρήση 1-1 iPad σε αριθμό σχολείων, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.
Οι εμπλεκόμενοι σε αριθμούς που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι ακόλουθοι:Συμμετέχοντες: 62 τμήματα, 424 γονείς, 53 εκπαιδευτικοί, 1172 μαθητές

Σχολεία που συμμετείχαν: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ, EΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “O ΠΛΑΤΩΝ”, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ, ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΠΡΑΞΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ, ANATOLIA ELEMENTARY SCHOOL, INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS, INTERNATIONAL SCHOOL OF PIRAEUS

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται στις αρχές της έρευνας δράσης αξιοποιώντας την τεχνική της μικτής αξιολόγησης (mixed-method evaluation), με συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, on-site συλλογή καλών πρακτικών και ανάλυση με χρήση περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και τριγωνοποίηση μετρήσεων με ποιοτικά στοιχεία.


Κύρια Αποτελέσματα
Ικανοποίηση Μαθητών 92 τοις εκατό και ικανοποίηση Γονέων 88 τοις εκατό
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPad ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Γλώσσα/
Λογοτεχνικά 11 τοις εκατό, Μαθηματικά 12%, Φυσική 8 τοις εκατό, Εικαστικά 5 τοις εκατό, Μουσική 6 τοις εκατό, Γεωγραφία 11 τοις εκατό, Θρησκευτικά 9 τοις εκατό, Ιστορία 16 τοις εκατό, Ξένες 
Γλώσσες 8 τοις εκατό, Κοινωνική 
& Πολιτική...4 τοις εκατό, Μελέτη 
Περιβάλλοντος 8 τοις εκατό

Θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις το iPad την επόμενη σχολική χρονιά; (Μαθητές) 7 τοις εκατό όχι & 93 τοις εκατό ναι

Πιστεύετε ότι το παιδί σας κατά τη διάρκεια της χρήσης του iPad: 21% Νιώθει ότι είναι ικανή/ός
να λύνει τις ασκήσεις πιο σωστά, 6% Νιώθει ότι είναι ικανή/ός
να παίρνει καλύτερους βαθμούς, 17% Νιώθει ότι είναι ικανή/ός να γίνεται καλύτερη/ος μαθήτρια/της, 56% Νιώθει ότι είναι ικανή/ός
να μαθαίνει νέες πληροφορίες/γνώσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPad 16% Χρήση διαδικτύου, 20% Παιχνίδια / Δραστηριότητες, 30% Μελέτη υλικού μαθήματος, 34% Εργασίες για το σχολείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ iPad (σύμφωνα με τους Μαθητές) 12% Επιλύω πιο σωστά τις ασκήσεις, 13% Γίνομαι καλύτερος/η μαθητής/τρια, 25% Βελτιώνω την απόδοσή μου, 50% Μαθαίνω νέες πληροφορίες
“Οι μαθητές δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό να δείξουν μέσα στην τάξη τις παρουσιάσεις τους και τις πληροφορίες που βρίσκουν με το iPad”. 
Με αυτό τον τρόπο ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές, αποκτούν κίνητρο  για να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. ”Συνήθως τα κυνηγούσαμε να μας φέρουν μία εργασία ή ήταν απλά ένα “copy paste” , τώρα με το iPad καταλαβαίνουν και ξεχωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία του μαθήματος”. 
Είναι άμεση η επαφή τους με τη γνώση και τη λύση των αποριών. Οι μαθητές είναι πιο ήσυχοι και προσηλωμένοι στο μάθημα με το iPad.